Списък с възможни алергени в предпазните ръкавици

По-долу е представен списък с възможните опасни вещества съдържащи се (влагани) в предпазните ръкавици. Според международните стандарти за общите изисквания и методите на изпитване на защитните ръкавици е недопустимо да се влагат вещества, които могат причиняват вреда на потребителите. Но тъй като, много видове ръкавици не могат да се произведат технологично без употреба на специфични материали и вещества за да покрият определени критерии за защита, стандартите дават индиректно възможност за заобикаляне:

„Производителя или търговеца трябва да посочи всички известни му вещества и материали вложени в материята на ръкавицата, които могат да предизвикат алергия в ръководството или инструкцията за употреба.“

По-опрестено това това може да бъде дефинирано по следния начин:

 • Почти всички защитни ръкавици за защита от химични опасности съдържат алергени.
 • Защитни ръкавици изработени от полиуретан могат да бъдат намерени без вложени алергени.
 • Кожените ръкавици много често съдържат не само хром, но и други потенциално опасни вещества. Възможно е да се открият и закупят ръкавици без съдържание на хром*.
 • Предпазните ръкавици от PVC съдържат пластификатори.

* Например в системата за бърз обмен на информация за нехранителни продукти (RAPEX) е докладван случай на градинарски кожени ръкави с наднормено съдържание на хром. Количеството хром (VI) в кожата е било твърде високо (измерена стойност до 32 mg/kg). Хромът (VI) е сенсибилизиращ и може да предизвика алергични реакции. Продуктът не отговаря на изискванията на Директивата за личните предпазни средства и на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Възможни алергени съдържащи се в предпазните ръкаваци за химическа защита

1,3-Дифенилгуанидин

 • 2-меркаптобензотиазол
 • цинк 2-меркаптобензотиазол
 • морфолинил меркаптобензотиазол 
 • дибензотиазо-дисулфид 
 • диметил бензотиазол сулфенамид 
 • N-циклохексил-2-бензотиазил-сулфенамид 
 • дициклохексил-бензотиазол-сулфенамид 
 • Цинков диметил-дитиокарбамат (ZDMC)
 • Цинков диетил-дитиокарбамат
 • Цинков бутил-дитиокарбамат 
 • Цинков етил-фенил-дитиокарбамат
 • Цинков пента-метилен-дитиокарбамат 
 • Натриев дибутил-дитиокарбамат 
 • Натриев циклохексил-етил-дитиокарбамат   
 • Цинков дибензил-дитиокарбамат

Меркаптобензимидазол

 • N-изопропил-N’-фенил-1,4-фенилендиамин
 • N,N’-дифенил-p-фенилендиамин
 • Тетраметилтиурам сулфид
 • Тетраметилтиурам дисулфид
 • Тетраетилтиурам дисулфид
 • Дипентаметилтиурам дисулфид 
 • Дибутил тиокарбамид 
 • Диетил тиокарбамид 
 • Дифенил тиокарбамид
 • N,N’-Етил тиокарбамид   

HN-Циклохексилтиофталамид

Хексаметилентетрамин (Уротропин)

Хидрохинон

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук