Горене и източници на запалване.

Как започва горенето

 

 

Нито течностите нито твърдите вещества горят, всъшност горенето се осъществява от парите, които се отделят при нагряването на веществата и то в комбинация с кислород. Температурата на тази смес трябва да е увеличена до такава степен при която те да „избухнат“ в пламъци. За запалването на огън е необходимо да са изпълнени три основни етапа:

  1. Нагряването на веществото до точката при която ще отдаде горими пари;
  2. Смесването на тези пари с кислорода в заобикалящата го среда;
  3. Запалването на така образуванта горивна смес

Образуване на огън

Имайки вече огън – имаме повече топлина, която се отделя в следствие на горенето. Тази допълнителна топлина ще предизвиква отделянето на увеличаващо се количество горими газове от горивото, които от своя страна ще усилят огъня и ще увлекат допълнително кислород от заобикалящата среда.

По този начин процесът на горене се разраства с течение на времете. От горния пример е видно, че за да продължи горенето е необходимо – ГОРИВО, КИСЛОРОД, ТОПЛИНА.

триъгълник пожар

Източници на запалване

Феноменът на излъчване на топлинна енергия може да бъде групиран в четири основни категории според източника на енергия – това са най-честите източници на запалване:

  1. Топлинна енергия генерирана по време на химични реакции (топлина от окисление, топлина от горене, топлина от разтваряне, самонагряване, топлина от разпадане и др.)
  2. Електрическа топлинна енергия (топлина на съпротивление, индукционна топлина, топлина от елтрически дъги, искрене, електростатично разреждане, топлина от късо съединение и др.)
  3. Механична топлинна енергия (топлина от триене, искри от триене)
  4. Топлинна енергия от ядрен разпад.
източници на запалване

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук