Класификацията на пожарите е посочено в БДС EN 2:1998; Пожарите се класифицират за удобство според вида на горимото вещество източник на пожара.

Класове пожари

Пожари от твърди горими материали, предимно органични (обикновено с образуване на жарава): дървен материал, хартия, слама, въглища, текстил, автомобилни гуми.

Пожари от горими течности  или материали и вещества, които могат да се втечяват, като: мазут, масла, бои, лакове, катран, восък, спирт, горива, синтетични материали и пластмаси.

Пожари от горими газове, като: пропан-бутан, ацетилен, метан.

Пожари от горими матали като: литий, калии, натрий, също и алуминий, магнезий и техните сплави (като прахове и фини частици).

Пожари в електрически уредби под напрежение. Този клас не е включен в стандарта, предвид обстоятелството, че при изключване на напрежението електрическите уредби попадат в съществуващите класове.

Пожари от готварско олио и маснини, вещвства за готвене.

Видове пожарогасители

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук