Защитата на ръцете и предмишницата (до лакътя) са лични предпазни средства защитаващи от наранявания на кожата и тъканите от вредни въздействия (вибрации, топлина, химикали и др.).
На работните места или дейностите при които има риск от нараняване на ръцете и този риск не може да се отстрани по друг начин, работодателя предоставя на работещите лични предпазни средства.

Предпазните ръкавици в зависимост от предназначението си са: студозащитни, водозащитни, против агресивни вещества, против механични травми, за предпазване от топлина и различни видове лъчения, огън и метални пръски, ръкавици против вибрации, диелектрични против електрически ток с различно напрежение, ръкавици предпазващи от микроорганизми, сигнални ръкавици и други.
В зависимост от предназначението си предпазните ръкавици се изработват от различни материали, които осигуряват добра защита срещу вредностите за които са определени: брезент, естествена кожа, изкуствена кожа, памук, латекс, каучук и други.

Материали за изработване на ръкавици

Таблица 1 – Списък на основни материали от които се израбтват ръкавици и техните свойства.
Таблица 2 – Списък на основните повърхностни материали нанасяни върху „обмазани“ ръкавици.

Изисквания към ракавиците в зависимост от приложението им

Таблица 3 – Основни изисквания към ръкавиците в зависимост от приложението.

Маркировка по ръкавиците

Разчитене на маркировката по ръкавиците.
Таблица 4 – Маркировка на ръкавици осигуряващи защита срещу механични рискове.

Маркировка на ръкавици предназначени за защита от химикали

Таблица 5 – Тестови химикали при ръкавици осигуряващи защита срещу химикали. Внимание, когато подбирате такива ръкавици трябва да имате информация и за времето за проникване на химикала в материята на ръкавицата. Ако времето за проникване на деден химикал е под 1 час то тогава тези ръкавици не са подходящи за защита от тестовия химикал.

Обучителни материали

Слайд 1 – Въведение.
Слайд 2 – Маркировка
Слайд 3 Пиктограми и маркировка
Слайд 4 – Маркировка на ръкавици за химическа защита
Слайд 5 Техника на премахване на ръкавици за еднократна употреба