Кратка информация за човешкото око

Роговицата е част от външната обвивка на окото . Тя е гладка, лъскава, прозрачна и много чувствителна. Изпълнява предпазна роля за окото и е особено важна като най-силния оптичен елемент на окото. Може да се каже, че роговицата е най-чувствителната външна част на човешкото тяло.
Зеница – частта от окото, която се намира в средата на ириса. Тя изглежда черна, тъй като по-голямата част от навлизащата светлина се поглъща от тъканите вътре в окото. Зеницата се отваря и затваря, за да регулира количеството светлина достигащо до ретината.
Очна леща – Формата на очната леща е много близка до обикновена стъклена леща. При фокусиране на окото за наблюдение на различна далечина тя променя изпъкналостта си, като по този начин променя и оптичната си сила. С увеличение на възрастта лещата се втвърдява и губи способността си да променя формата си. При продължителна експозиция на инфрачервена светлина и / или ултравиолетова светлина очната леща губи своята прозрачност, което води до намаление на зрението.
Ретината е вътрешната обвивка в дъното на окото, гъсто мрежесто разклонение на очния нерв, съдържащо светлочувствителни невроепителни клетки и неврони. Ретината представлява периферната част на зрителния анализатор, където се извършва възприемането и преобразуването на електромагнитното излъчване от видимата част на спектъра в нервни импулси, и се осъществява първичната им обработка. “Изгорените” клетки на ретината за изгубени за винаги и не се възстановяват, което означава нобратима загуба на зрение.

Очите и / или лицето могат да бъдат изложени на следните опасности:

  • Механични (прахове и твърди частици, ускорени твърди частици, удар в остри предмети и др.),
  • Оптични (според дължината на вълната УВ, ИЧ, видим спектър),
  • Лазери,
  • Химични (пари, мъгла, дим, киселини, основи, разтворители),
  • Термични (разтопени пръски метал, топлинно лъчение, горещи течности).

Неизчерпателен списък на дейности, които могат да изискват прилагане на лични предпазни средства.

От Приложение № 1 към чл. 17 на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

Защита на очите или лицето
3.1. Защитни очила от „закрит тип“, лицеви щитове или екрани
3.1.1. Заваряване, шлифоване и пресяване.
3.1.2. Зачеканяване и обработка със секач или длето.
3.1.3. Скални работи.
3.1.4. Работа с механично задвижвани инструменти.
3.1.5. Работа с въртящи се машини, образуващи малки стружки.
3.1.6. Щамповане.
3.1.7. Преместване и разрушаване на отломки.
3.1.8. Разпръскване на абразивни вещества.
3.1.9. Работа с киселини и разяждащи разтвори, дезинфекционни и антикорозионни продукти.
3.1.10. Работа с пулверизатори на течности.
3.1.11. Работа със и около разтопени вещества.
3.1.12. Работа с лъчиста топлина.
3.1.13. Работа с лазери.

Стандарти и значения (маркировка) по ЛПС за очите и лицето

Основни стандарти:

EN165 – Индивидуална защита на очите. Речник (отменен).
EN166 – Индивидуална защита на очите. Изисквания.
EN167 – Индивидуална защита на очите. Оптични методи за изпитване.
EN168 – Индивидуална защита на очите. Неоптични методи за изпитване.

Стандарти според (филтъра) лещата:

EN169 – Индивидуална защита на очите. Филтри за заваряване и свързаната с него техника. Изисквания за пропускливост и препоръки за употреба.
EN170 – Индивидуална защита на очите. Ултравиолетови филтри. Изисквания за пропускливост и препоръки за употреба.
EN171 – Индивидуална защита на очите. Филтри за защита от инфрачервено лъчение. Изисквания за пропускане и препоръки за използване.

Заваряване:

EN175 – Лични предпазни средства. Средства за защита на очите и лицето при заваряване и други сродни процеси.
EN207 – Лични предпазни средства за очи. Филтри и средства за защита на очите от лазерно лъчение (очила за защита от лазери).
EN379 – Индивидуална защита на очите. Автоматични филтри за защита при заваряване.

Материали на стъклото (лещата), оцветяване на стъклото (тониране):

Примерен неизчерпателен списък на предпазни очила предлагани на пазара.

Означения и маркировка по рамката и стъклата на очилата

Примерна маркировка на защитни очила.

Таблици с маркировка на очила и нейното значение:

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук