Означения на тръбопроводите:

  1. Оцветяване – за означаване на групи протичащи вещества;
  2. сигнални пръстени – за означаване на най-важните свойства на веществата (например опасни);
  3. Маркировъчни табелки и надписи на тръбопроводите за точното означаване на протичащото вещество, неговите параметри (температура, налягане и т.н.) и посока на движение;
  4. Предупредителни знаци – за означаване на основните видове опасности.

Оцветяване – за означаване на групи протичащи вещества:

Примери за цветово означение на тръбопроводи:

Тръбопровод за вода.
Тръбопровод за природен газ.

Маркировъчни табелки и надписи.

За означение вида на веществата и техните параметри се нанасят следните надписи:
а) пълно название на веществата /на български език/ с посочване на параметрите:
б) цифрово означение на веществата;
в) химическата формула на веществата;

Посоката на веществата трябва да се определи от острия край на маркировъчните табелки или стрелки, нанесенинепосредствено на тръбопроводите. Формата и размерите на стрелките да съответстват на формата и размерите на маркировъчните табелки.

Маркировъчните табелки трябва да имат цвят съответстващ на оцветяването на тръбопроводите.
Надписите и стрелките на зелени, сини и кафяво оцветени тръбопроводи се нанасят с бял цвят, а на сребристо-сиви, жълти и виолетови с черен цвят.
Маркировъчните табелки трябва да се изпълняват в четири типа:
1 – за указване на поток, движещ се в две посоки;
2 – за указване на поток, движещ се наляво;
3 – за указване на поток, дижещ се надясно;
4 – за показване местата за проверка и вземане проби от веществата.

Други означения.

Допълнителните цветове се отнасят за изпълнение на стрелки указващи посоката на движение на флуидите.

Примери за цветово означаване на хидранти:

NFPA 291 Определя различни цветове за пожарни хидранти в зависимост от дебита и налягането на водата.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук