„ОПАСНА ЗОНА“ е всяка зона във и/или около работното оборудване и в работното място, в която работещият е експониран на риск за здравето или живота си.

„експониран работещ“ е всеки работещ, който се намира изцяло или частично в опасна зона

Мъртва зона или точка на видимост – Това са зони около превозно средство или машина, които шофьорът не може да види, като гледа през прозорците или в обикновени огледала. Мъртъв ъгъл има и от двете странични огледала.

Опасни зони на строителната площадка свързани с използването на строителни машини и механизация.

На строителната площадка техническия ръководител е този, който определя работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни машини и механизация на строителната площадка; в случаите, когато машинистът няма достатъчна видимост, техническият ръководител определя към него сигналист;

Примери за възникване на опасни зони

Мерки за предотвратяване на риска

Защитни ограждения

Основна мярка за защита на работещи или външни лица от опасната зона е използването на защитни ограждения и ограничаване достъпа до опасната зона.

Защитни ограничители

За ограничаване движението на транспортни средства и машини до опасната зона на изкопи с използване на подходящи талпи, бордюри и др.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е фадрома.png

Знаци, табели и сигнали

Използване на забранителни, предупредителни и указателни знаци и табели указващи специфична опасност, конкретни изисквания и допълнителна информация. Използване на звукова сигнализация на строителните машини. Използване на светлинна сигнализация в комбинация с ограждащи елементи. Използване на сигнали подавани с ръце при намалена и ограничена видимост на операторите на машини.

Обучение и инструктаж

Работещите трябва да бъдат инструктирани и запознати с механизма на възникване на опасни зони, да познават знаците и сигналите подавани с ръце. Работещите и водачите на машини и превозни средства да са запознати със зоните на видимост и мъртвите зони на видиност на използваните машини и транспортни средства.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук