Оценка на риска при ръчна работа с тежести – повдигане и пренасяне на тежести

Целта на оценката на риска е да идентифицира опасностите и след това да намали нивото на риск при извършване на работа по повдигане на тежести. Първо определете задачите, които трябва да бъдат оценени. Изберете тези от тях, които представляват голяма опасност или от които се оплакват работещите. Проведете разговори с работещите – те ще ви предоставят ценна информация, някои от тях дори ще ви предложат идеи за подобряване на работата. Водете си записки. Наблюдавайте внимателно изпълнението на задачата и ако е необходимо направете видеозапис (който ще бъде анализиран по-късно). Работниците често изпълняват различни видове задачи свързани с повдигане, пренасяне, бутане, теглене на товари. При необходимост разделете задачите на подзадачи. Работете с хронометър или друг вид устройство за отчитане на отделните времена за извършване на операциите и подзадачите.

Граници на риска

З = ЗЕЛЕНО

НИСЪК РИСК

Въпреки, че рискът е нисък трябва да се имат предвид отделните групи работещи, които са податливи на този риск като: бременни жени, хора с увреждания, работници претърпели инциденти, млади и неопитни работници.

Ор = ОРАНЖЕВО

СРЕДЕН РИСК

Или средни нива на риск. Изпълняваните задачи трябва да се проучат внимателно. Където е възможно да се използва механизация при извършване на ръчна работа с тежести.

Ч = ЧЕРВЕНО

ВИСОК РИСК

Необходими са незабавни мерки. Висок риск от травми, наранявания и заболявания на опорно-двигателния апарат. Задължително се предприемат мероприятия за намаляване на риска (инженерни и организационни).

В = ВИОЛЕТОВО

НЕПРИЕМЛИВ РИСК

Тези дейности по повдигане и пренасяне на тежести могат да доведат до сериозни травми и нараняване. Дейността трябва да се подобри или да се прекрати.

ОЦЕНКА ПРИ ПОВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ

А ) Съотношение между теглото на товара и честотата на повдигане

Забележете влиянието на съотношението между честотата на извършваните операции  и теглото на повдигания товар. От графиката по-долу се вижда ясната зависимост – колкото повече се увеличава честотата и теглото на повдигания товар толкова повече се повишава рискът (Съответно цветовата зона ).

Ако установите, че се намирате във виолетовата зона – трябва да се предприемат спешни мерки за реорганизиране на задачата. Съществува непосредствена заплаха и риск от увреждане на опорно-двигателния апарат

Б ) Разстояние на ръцете от долната част на гърба

Тук критерий за оценка е разстоянието на тежестта от кръста или така нареченото лостово правило. Да се има предвид и най-лошия сценарий (worst case scenario) – навеждане и повдигане от земята или оставяне на земята (тоест както най-често се случва работниците се навеждат за да вземат и повдигнат тежък предмет вместо да приклекнат)

таблица разстояние на товара

В ) Вертикални зони

Наблюдавайте вертикалното положение на ръцете на работещия (при започването на повдигането и при приключване). Най-лошия сценарий е повдигане на тежки предмети от нивото на земята или над нивото на главата като е показано схематично над червената зона.

вертикални зони таблица

Г ) Усукване на торса

Наблюдавайте торса на работника по време на повдигане на товара. Ако видите извиване на торса (спрямо бедрата) или странично накланяне при повдигане на товара – оранжева зона и оценка = 1. При едновременно извиване и накланяне – червена зона (висок риск) и оценка = 2.

усукване таблица

Д ) Ограничения на работната поза

Потърсете фактори, които принуждават работниците да съобразяват (променят) работната си поза. Ако движенията им са ограничени при повдигане поради  пространствени ограничения (напр. повдигане в тесен коридор или в претъпкано или неорганизирано място за съхранение) или повдигане през тесни пролуки – тогава имаме оранжева зона или среден риск. Ако работната позата е силно ограничена или принудителна (напр. повдигане в зони с нисък таван) цветната лента е червена и имаме висок риск или оценка = 3.

ограничения таблица

Е ) Захват

Наблюдавайте качеството на захвата, който работникът може да използва, за да се захване и контролира товара. По време на повдигането може да се наложи работникът да премести ръцете си за по-добър захват на обекта. Ако това е така, преценете „най-лошия сценарий“.

захват таблица
захват продължение

Ж ) Състояние на подове

Да се вземе под внимание състоянието на подовете и настилката, където се извършва задачата. Имайте предвид, че при работа на открито състоянието на настилката ще зависи от времето. Винаги преценявайте „най-лошия сценарий“

З ) Работна среда

Наблюдавайте работната среда и отбелязвайте дали операцията по повдигане на тежести се извършва:

при екстремни температури*; при силни въздушни течения; или при екстремни условия на осветеност (тъмно, яръко или при лош контраст). Ако е налице един от рисковите фактори, отбележи 1, ако са налице два или повече от рисковите фактори, резултат 2.

работна среда

Алгоритъм за оценка на риска при повдигане на тежести

Алгоритъм за оценка при повдигане на тежести

Карта за оценка на риска

Карта за оценка на риска
предишна статияМетоди и форми за информиране, запознаване, обучение и инструктаж в контекста на общите принципи за превенция.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук