А) Съотношение между теглото на товара и честотата на повдигане

Забележете съотношението между теглото на пренасяния товар и честотата на пренасяне. Ако определения риск е във виолетовата зона то процесът по ръчно пренасяне на тежести трябва да се преразгледа и при първа възможност да се преустанови.

Съотношение между теглото на товарът и честотата на пренасянията.

Б) Разстояние на ръцете от кръста

Тук критерий за оценка е разстоянието на тежестта от кръста или така нареченото лостово правило. Да се има предвид и най-лошия сценарий (worst case scenario) – навеждане и повдигане от земята или оставяне на земята (тоест както най-често се случва работниците се навеждат за да вземат и повдигнат тежък предмет вместо да приклекнат)

Зависимост на риска от разстоянието на товара от „опорната точка“ – кръста.

В) Асиметрично разположен товар или положение на торса

При носене, рисковите фактори свързани с травмиране на опорно-двигателния апарат са позицията на торса на работника и положението на товара. Използвайте следните илюстрации и описания като ръководство:

Зависимост на риска от разположението на пренасяния обект.

Г) Ограничения на работната поза

Потърсете фактори, които принуждават работниците да съобразяват (променят) работната си поза . Ако движенията им са ограничени по време на пренасяне поради  пространствени ограничения (например тясната врата принуждава работника да се обърне или премести товара за да премине през нея) – оранжева зона и резултат 1. Ако позата е силно ограничена (например трябва да се наведе напред – пренасяне на товари в зона с нисък таван) – червена зона и резултат 3.

Зависимост на риска от разположението на пренасяния обект.

Д ) Захват

Погледнете качеството на захвата, което работникът може да използва, за да захване и контролира товара. При повдигане може да се наложи работникът да премести положението на ръцете за да захванат по-добре товарът. Ако това е така, преценете „най-лошия сценарий“.

Зависимост на риска от начина на захващане.

Е) Състояние на подове

Да се вземе под внимание състоянието на подовете и настилката, където се извършва задачата. Имайте предвид, че при работа на открито състоянието на настилката ще зависи от времето. Винаги преценявайте „най-лошия сценарий“.

Зависимост на риска от състоянието на подовете.

Ж) Разстояние на пренасяне

Наблюдавайте вниманетелно процеса по пренасяне на тежести и отбележете общата разстояние на пренясянето.

Зависимост на риска от разстоянието на пренасяне.

ВНИМАНИЕ! Разстоянието за редовно ръчно пренасяне на тежести се ограничава до 2 m за жени и 30 m за мъже (при редовно ръчно пренасяне на тежести по стълби едно стъпало се приравнява на 1 m разстояние);

З) Препятствия по маршрута

Пребройте броя на различните видове препятствия по маршрута по който се извършва пренасянето. Ако човек трябва да носи товара нагоре или надолу по стръмен склон, нагоре или надолу по стъпала, да преминава през затворени врати / тесни врати или около опасности от спъване или подхлъзване, тогава се намираме в оранжевата зона и резултатът е 2. Ако задачата включва носене на предмети нагоре по стълби или през две или повече препятствия, червена зона и резултат от оценката 3.

Зависимост на риска от видовете и броя на препятствията по маршрута на пренасяне.

З) Работна среда

Наблюдавайте работната среда и отбелязвайте дали операцията по повдигане на тежести се извършва:

при екстремни температури*; при силни въздушни течения; или при екстремни условия на осветеност (тъмно, яръко или при лош контраст). Ако е налице един от рисковите фактори, отбележи 1, ако са налице два или повече от рисковите фактори, резултат 2.

Зависимост на риска от факторите на работната среда.

Блок схема на процеса по оценяване а риска при ръчна работа с тежести –пренасяне

Следва продължение…