А) Тегло на товара

Обърнете внимание на теглото на товара и броя на работниците, изпълняващи задачата. Въведете цветовия и числовия резултат на в картата за оценка на риска. За екипи от петима души или повече е необходима пълна оценка на риска. Ако се намирате във виолетовата зона, трябва да проучите внимателно задачата, тъй като тя може да представлява сериозен риск от нараняване и трябва да бъде подобрена.

Зависимост на риска от теглото на товара

Б) Разстояние на ръцете от долната част на гърба

Тук критерий за оценка е разстоянието на тежестта от кръста или така нареченото лостово правило. Да се има предвид и най-лошия сценарий (worst case scenario) – навеждане и повдигане от земята или оставяне на земята (тоест както най-често се случва работниците се навеждат за да вземат и повдигнат тежък предмет вместо да приклекнат). Използвайте илюстрацията като ориентир при оценката:

Зависимост на риска от положението на ръцете спрямо кръста

В) Вертикални зони

Наблюдавайте вертикалното положение на ръцете на работещия (при започването на повдигането и при приключване). Ефектът от разликите в ръста между работещите е особено важен, когато повдигането надвишава височината на лакътя. Най-лошия сценарий е повдигане на тежки предмети от нивото на земята или над нивото на главата като е показано схематично над червената зона. Използвайте илюстрациите и описания като ръководство:

Зависимост на риска от височината на повдигане на товара

Г) Усукване на торса и странично навеждане

Наблюдавайте торса на работниците по време на повдигане на товара. Ако видите извиване на торса (спрямо бедрата) или странично накланяне при повдигане на товара – оранжева зона и оценка = 1. При едновременно извиване и накланяне – червена зона (висок риск) и оценка = 2.

Зависимост на риска от степента на извиване/усукване на гърба и кръста

Д) Ограничения на работната поза

Потърсете фактори, които принуждават работниците да съобразяват (променят) работната си поза . Ако движенията им са ограничени по време на пренасяне поради  пространствени ограничения (например тясната врата принуждава работника да се обърне или премести товара за да премине през нея) – оранжева зона и резултат 1 . Ако позата е силно ограничена (например трябва да се наведе напред – пренасяне на товари в зона с нисък таван) – червена зона и резултат 3.

Зависимост на риска от степента на ограничението на работната поза

Е) Захват

Погледнете качеството на захвата, което работнииците могат да използват, за да захванат и контролират товара. При повдигане може да се наложи преместване  положението на ръцете за да захванат по-добре товарът. Ако това е така, преценете „най-лошия сценарий“.

Видове захват
Зависимост на риска от захвата

Е) Състояние на подове

Погледнете качеството на захвата, което работнииците могат да използват, за да захванат и контролират товара. При повдигане може да се наложи преместване  положението на ръцете за да захванат по-добре товарът. Ако това е така, преценете „най-лошия сценарий“.

Зависимост на риска от състоянието на подовете

Ж) Комуникация, координация и контрол

Добрата оперативна работа на бригадата трябва да е добре планирана. Комуникацията между колегите е от съществено значение при повдигане като част от екип. Пример за добра комуникация биха били работниците, които броят „едно, две, три“, преди да вдигнат.

Погледнете дали екипът има контрол върху товара, дали се вдига плавно и дали всички членове вдигат заедно. Некоординираното вдигане може да остави един човек от екипа да носи цялото тегло

Зависимост на риска от координацията и комуникацията

З) Работна среда

Наблюдавайте работната среда и отбелязвайте дали операцията по повдигане на тежести се извършва: при екстремни температури*; при силни въздушни течения; или при екстремни условия на осветеност (тъмно, яръко или при лош контраст). Ако е налице един от рисковите фактори, отбележи 1, ако са налице два или повече от рисковите фактори, резултат 2.

Блок схема на процеса по оценяване а риска при ръчна работа с тежести –пренасяне

Следва продължение …