Начин и механизъм на разпростране на вируса:

Хората, които са в състояние на инфекциозен процес (взаимодействие на организма на заразения човек с вируса причинител на инфекцията) могат да бъдат в две състояния: болни и здрави носители (безсимптомни). От своя страна заболелите се подразделят на леко, средно и тежко болни. Всички изброени категории инфектирани лица, излъчват вируса на COVID 19 и могат да заразят другите неинфектирани хора. Болните хора се считат за основни извори на зараза.

Механизмът на предаване (начинът на заразяване) е основно аерогенен: въздушно – капков: при вдишване на аерозолни капки, отделяни от болен или носител, както и със заразен от причинителя прах. Това се случва при пребиваване заедно с извора на зараза, но е възможно и при отсъствието му в затворени помещения (в дома, офиса, кораби, хотелски комплекси, заведения, магазини, транспортни средства, и др.), посредством въздушен аерозол съдържащ вируси. Инфектиране произтича и при близко общуване на разстояние 1-2 м., с хора отделящи вируса на открити пространства, особено когато се събират на групи. Контактно инфициране се осъществява при замърсяване с вируса на COVID 19 на лигавици на очи, уста и нос от контаминирани повърхности.

ИЗВОД: Съществуват два основни пътя за попадане на патоген (в случая COVID-19) в тялото: Чрез аерозоли (по-рядко прах) във въздушна среда и чрез контакт на замърсени с вируса повърности. Тези пътища на проникване на вируса в организма обуславят и необходимите мерки за превенция и ограничаване на разпространението му!

Йерархия на мерките за контрол и превенция. Прилагане на принципите за превенция към създалата се обстановка с COVID-19.

Йерархия на мерките за контрол и превенция

Мерки за превенция в зависимост от тяхната ефективност:

 1. Изолиране и преминаване към HOME office (работа от вкъщи);
 2. Реорганизиране на работни места – поставяне на прегради с цел избягване на контакт между работещите;
 3. Въвеждане на пропускателен режим, който да гарантира контрол и недопускане на територията на предприятието на работници и служители, както и на външни лица, с прояви на остри заразни заболявания.
 4. Провеждане на извънреден инструктаж на работниците и служителите, с акцент върху ограничаването на разпространението на COVID-19.
 5. Осигуряване на актуална информация за рисковете от зараза, в това число осигуряване на подходящи инструкции, информационни материали и указания за ползване на надеждни източници на информация.
 6. Създаване на организация на работа, която да сведе до минимум преките контакти както между работниците и служителите, така и между тях и външните лица на територията на предприятието, а когато е възможно – спазване на дистанция от не по-малко от 1 – 1.5 м.
 7. Задължително почистване и дезинфекция на работните места, санитарните помещения и местата за почивка и хранене.
 8. Осигуряване на необходимите условия за спазване на лична хигиена на работещите: течаща топла вода, миещи препарати, салфетки и кърпи за еднократна употреба, дезинфектанти и други.
 9. Осигуряване на добра респираторна хигиена на работното място чрез редовно проветряване на помещенията.
 10. Дезинфекция и проветряване на превозните средства след всеки курс, при използване за служебен транспорт, като се сведе до минимум броя на работниците и служителите в превозното средство и им се осигурят защитни средства.
 11. Осигуряване на необходимите лични и колективни средства за защита на работещите според спецификата на дейността – защитни маски за лице, ръкавици и други.

Анкета: Прилагане на мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 на работните места

Долу е предоставен анкетен лист на Инспекция по труда по отношение предприетите мерки за ограничаване на коронавирусната инфекция. Съдържанието може да представлява интерес от гледна точка на това, че съдържа 23 основни мерки. На пръв поглед документа изглежда неструктуриран и в „насипно състояние“ ето защо, когато определяте мерките на първо място трябва да имате предвид принципите на превенцията, които са универсални независимо за каква опасност се прилагат.

Анкета: Прилагане на мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 на работните места

Допълнителни източници на информация:

Заповед № РД 01-219/02.04.2020 год. на Министъра на труда и социалната политика (мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19).

На страницата на Министерството на труда и социалната политика в секция COVID-19 можете да намерите доста информация по отношение на превантивните мерки.

Официален източник на информация относно мерките за борба с разпространението на COVID-19 в България, включително здравните, икономическите и социалните последици от епидемията – тук можете да видите статистика по отношение на заболеваемостта, както и мног полезни съвети по отношение превенциата.

Примерно указание за почистване и дезинфекция на често докосвани повърхности.

Не е задължително заповедите и указанията за предпазване и превенция да бъдат сложни и многословни…

Често докосвани повърхности.

предишна статияПлакати и нагледни материали във връзка с COVID-19
следваща статияМетодика за оценка на психичното натоварване при работа

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук