Човешки фактор и безопасност

По данни на световната здравна организация, смъртността в следствие на  злополуки в днешно време е на трето място след сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания. Ако обаче от тези заболявания умират предимно възрастни хора, то в следствие от злополуки загиват предимно трудоспособни млади хора и хора на средна възраст.

Статистиката показва, че сред мъжете на възраст от 15 до 36 години най-честите причини за смърт са различните видове злополуки. С голяма доза увереност може да се каже, че проблемът с намаляването на травматизма в световен мащаб, е изключително актуален и заслужава най-голямо внимание.

В продължение на много години основните методи за охрана на труда (умишлено използвам този термин) са използването на технически средства за безопасност. При това се решават две основни задачи:

  1. Създаване на машини, инструменти, технологии, при използване на които рискът от възникване на злополука е сведен до минимум.
  2. Създаване на специални защитни средства за защита на човек от опасности възникващи при трудовия процес.

Мариян Станевhttps://stanev.info
Експерт по безопасност на работното място с 15 годишен опит. Завършил ХТМУ София - инженерна химия и МГУ София - инженерна безопасност.

Similar Articles

Comments

Популярни