Съществуват редица характерни личностни черти, които могат да повлияят на вероятността от възникване на злополука. При равни други условия при някои типове хора (които обикновено се наричат „Травматични“) злополуките и инцидентите се случват по-често в следствие  техните индивидуални особености.

Портрет на «травматика»

– слаба адаптация към обкръжаващата среда, която обикновено достига най-голяма интензивност до 30-годишна възраст. Неприспособимостта се изразява в отрицание по отношение на други хора и към работата, в недружелюбно отношение към началниците в комбинация с импулсивност, което води до нарушаване на инструкциите по охрана на труда и неспазване на заповедите. На този фон са налице случите на нарушаване изискванията на техниката за безопасност, въпреки че тук мотивът може да бъде желанието да впечатлите другите със своята смелост и пренебрегване на опасностите. Необходимостта да впечатли другите чрез рискови решения и действия може да приеме форма на своеобразно приключение.

Характерна е и липсата на тесни емоционални връзки с други хора и силно желание за постигане на висока социална позиция, като същевременно се избягват усилията в тази посока. Не се правят планове свързани с  бъдещето, живеят импулсивно,  ден за ден. Такива хора често имат повишен интерес към собственото си здраве.

Ролята на личностните фактори за осигуряване на безопасност  е онагледена в следващия модел:

Етапи на развитие на опасна ситуация:

Провалът на който и да е от изброените етапи, съчетан с фактор на случайността, може да създаде извънредна ситуация за работника.

Провалът на който и да е от изброените етапи, съчетан с фактор на случайността, може да създаде извънредна ситуация за работника.

За да се осигури безопасността на работника, неговите психологически, физически и интелектуални способности, умения и способност за действие трябва да съответстват на условията на труд и извършената работа. Такова съответствие се постига чрез професионален подбор и набор от мерки за подготовка на персонала за безопасна работа.

Личностни фактори, отразяващи психологическите и физическите възможности, за способността за действие

Сензорни способности и анализатори на околната среда.

В хода на еволюцията човек е придобил способността да усеща и разпознава опасността от въздействието на околната среда с помощта на анализатори – сетивни органи (обоняние, слух, зрение и др.);

Благодарение на анализаторите човек може да усети и разпознае цвят, яркост, мирис, вкус, форма и движение на предмети, тоналност и сила на звука, ефекта на гравитацията и има чувство за баланс и мускулно усещане (кинестезия). Чувствителността на анализаторите е способността на човек да възприема действието на дразнители, излъчвани от външната или вътрешната среда.

Характеристики на чувствителността:

 • Абсолютен (долен) праг на усещане – минималната сила на дразнене, която може да предизвика реакция;
 • Горен (на болка) праг на усещане – интензивността на стимула, след което се усеща болка и се нарушава адекватната (нормална) активност на анализатора;
 • Диференциален праг на усещане – минималната разлика между два интензитета на дразнене, която причинява едва забележима разлика в усещанията;
 • Латентен период е времето от началото на излагането на стимула до появата на усещането.

В резултат на човешката дейност се е увеличила степента на излагане на редица фактори, които не представляват опасност (не се срещат) в естествената среда (йонизиращи лъчения, някои вредни и отровни вещества, електрически ток и др.). Човек не е в състояние да почувства непосредственото въздействието на някои от тях, а някои от тях е способен да почувства само в ограничена степен.

Информационните възможности се характеризират със следните параметри:

 • Скорост и обем на възприемане на информация;
 • Скорост и обем на обработка на информацията.

Способността да възприема информация почти никога не надвишава 10 сигнала в секунда. Възможностите за трансфер на информация (дори с различни умения) са ограничени до приблизително 25 бита / сек. Средната скорост на извършване на прости операции без предварително обучение е около 2 бита / сек.

Психомоторните способности

Психомоторните способности включват:

 • скорост на двигателната реакция; координация;
 •  стабилност и точност на движенията.

Скоростта на реакция на опасен и вреден фактор зависи от интензивността на стимула, от състоянието на физическата форма на човека; пол, възраст и др.

Интелектуални способности

Висшите психични функции, като внимание, памет, въображение и мислене, играят важна роля при вземането на решения. Характеристиките на вниманието са: Концентрация, стабилност, превключване, разпределение. Памет – способността да се запази и възпроизведе в съзнанието предишни впечатления, преживявания. Форми на паметта: двигателна, емоционална, фигуративна, оперативна, дългосрочна.

Физическите възможности

Физическите възможности зависят от мускулната сила, издръжливостта, антропометричните данни.

Темпераментът, характерът, целеустремеността, упоритостта, способността за сътрудничество, чувството за другарство, колективизма, отношението към работата играят важна роля за осигуряване на безопасността на труда в хода на производствените дейности.

Фактори и обстоятелства, които увеличават вероятността от възникване на злополука

 • Ограничено време за изпълнение на задачата;
 • чувство на дискомфорт, вредни и опасни условия на труд;
 • сложността на работата;
 • физическо претоварване;
 • ограничение на подвижността (поради облекло, пространство);
 • липса на организация на съвместни действия;
 • състояние на общо напрежение (в резултат на безсъние, хиподинамия, изолация и др.);
 • наличието на негативни емоции (страх, безпокойство, скука);
 • умора, болезнено състояние;
 • консумация на наркотици, алкохол, наркотици;
 • загуба на ориентация; състояние на апатия, безразличие.

Умишлени опасни действия поради:

 • спестяване на време;
 • спестяване на енергия, адаптиране към опасността,
 • самоутвърждаване в очите на колегите и собствените очи,
 • надценяване на собствените сили и опит,
 • склонност и вкус към риск,
 • навик да се работи с нарушения,
 • желание да се имитират други нарушители на трудовата и производствената дисциплина.


предишна статияБезопасност в складове при използване на стелажи и транспортни средства
следваща статияСъхранение на газови бутилки под налягане (преносимо оборудване под налягане)

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук