Мариян Станев

43 ПУБЛИКАЦИИ0 КОМЕНТАРИ
https://stanev.info

Плакати и нагледни материали във връзка с COVID-19

Обща лична хигиена: Маски за лице: За разликите в маските за лице - обикновени маски, медицински маски и предпазни маски: За симптомите на коронавирусната инфекция: Малко помагало за...

Видове инструкции. Инструкции по безопасност и здраве.

Видове инструкции. При използване на работно / технологично оборудване съществуват няколко вида инструкции: Инструкция за използване на работното оборудване;Технологична инструкция;Инструкция за експлоатация;Инструкция по безопасност и здраве;Инструкция...

Аварийни планове

Нормативни изисквания Основния нормативен документ регламентиращ разработването на Авариен план е Законът за защита при бедствия. Естествено съществуват дузина наредби и закони, които изискват под...

Пожарно досие – нормативни изисквания

Нормативните изисквания за създаване на пожарно досие са регламентирани в (виж чл. 8 (1)) Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата...

Опасни зони

"ОПАСНА ЗОНА" е всяка зона във и/или около работното оборудване и в работното място, в която работещият е експониран на риск за здравето или...

Оценка на риска – предприемане на мерки за защита. Част 3

Основни принципи на превенция нормативно определени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд: избягване на рисковете;оценка на рисковете, които не могат да бъдат...

Оценка на риска – процедура и етапи. Част 2

Задължения и отговорни лица Разработването на оценката на риска е задължение на работодателя. Естествено работодателя може да делегира права и отговорности за извършването и на...

Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите. Въведение в оценката на риска. Част 1

Оценители на риска – нормативни изисквания. Преди да започнем да разглеждаме етапите,процедурите и методите по оценяването на риска нека разгледаме нормативните изисквания към компетенциите на...

Означения на тръбопроводите. Цветно означение в зависимост от протичащита вещества.

Означения на тръбопроводите: Оцветяване - за означаване на групи протичащи вещества;сигнални пръстени - за означаване на най-важните свойства на веществата (например опасни);Маркировъчни табелки и надписи...

Алергени в предпазните ръкавици!

Списък с възможни алергени в предпазните ръкавици По-долу е представен списък с възможните опасни вещества съдържащи се (влагани) в предпазните ръкавици. Според международните стандарти за...

TOP AUTHORS

0 ПУБЛИКАЦИИ0 КОМЕНТАРИ
0 ПУБЛИКАЦИИ0 КОМЕНТАРИ
0 ПУБЛИКАЦИИ0 КОМЕНТАРИ
0 ПУБЛИКАЦИИ0 КОМЕНТАРИ
12 ПУБЛИКАЦИИ1 КОМЕНТАРИ
0 ПУБЛИКАЦИИ0 КОМЕНТАРИ
43 ПУБЛИКАЦИИ0 КОМЕНТАРИ
0 ПУБЛИКАЦИИ0 КОМЕНТАРИ

Most Read