Категория: обща безопасност

 • Пренасяне и транспорт на газови бутилки

  Пренасяне и транспорт на газови бутилки

  Изработване на брошурата Тази брошурка може да се използва и под формата на малки плакати с размер до А3. За подложка съм използвал руски и съветски агитационни материали. За някой изображенията мопгат да доведат и до носталгични спомени по СОЦ културата и охраната на труда.

 • Брошура по безопасност на труда при извършване на строително монтажни работи

  Брошура по безопасност на труда при извършване на строително монтажни работи

  Изработване на брошурата За изработването на тази брошура са използвани следните програми: PowerPoint, Inkscape и Paint. Естествено брошурата е взаимствана и преведена на български език. Този вид нагледни материали аз лично използвам за онагледяване на инструктажите, които провеждам с монтажни групи.

 • Ограничени пространства

  Ограничени пространства

  Анализ на опасностите при работа в ограничени пространства Защитни мерки – нормативни (какво пише в норматива) Това са минималните нормативни изисквания, които трябва да се спазят въпреки оценката и анализа на опасностите. Тоест на пръв поглед може да няма необходимост от тях, но посочените мерки трябва да се спазят. За съжаление нормативът не е много […]

 • Безопасна работа с вишки (подвижни подемни работни площадки) – част трета

  Безопасна работа с вишки (подвижни подемни работни площадки) – част трета

  Опасности при работа с мобилна платформа (вишка) Претоварване Допълнително натоварване в коша. Ако в работно състояние се превиши максимално допустимото натоварване (например при демонтажни дейности) се задейства предпазителя на коша и вишката остава напълно неподвижна. Работата може да продължи само ако се разтовари коша и се намали теглото. В най-лошия случай може да се стигне […]

 • Безопасна работа с вишки (подвижни подемни работни площадки) – част втора

  Безопасна работа с вишки (подвижни подемни работни площадки) – част втора

  Опасности при работа с мобилна платформа (вишка) Спазвайте инструкциите за безопасност на вишката, както и инструкциите за експлоатация! Инструкциите трябва да са във вишката! Примерни  пиктограми използвани по вишките: Внимание: Всеки път, когато вишката се движи, всички хора в работната платформа (коша) трябва да спазват правилото за  „3 -точков контакт“. Това означава – стъпали  с […]

 • Опасни зони

  Опасни зони

  Определения и нормативни изисквания За съжаление норматива по безопасност и здраве дава много оскъдна информация по отношение на организационните и технически мероприятия, които трябва да се предприемат при наличие на ОПАСНА зона или възникването на необходимост от работа в опасна зона. Опасна зона е всяка зона в и/или около работното оборудване и в работното място, […]

 • Безопасна работа с вишки (подвижни подемни работни площадки) – част първа

  Безопасна работа с вишки (подвижни подемни работни площадки) – част първа

  Въведение Управляемите мобилни повдигателни платформи или подвижни подемни работни площадки – ППРП по EN 280 или вишки са много ефективно помощно средство за извършване на работа на височина. Поради разнообразието от модели и възможни приложения, те се използват все по-често. Разнообразието от типове поражда множество опасности, които водят до сериозни инциденти и наранявания с фатален […]

 • Оценка на риска при ръчна работа с тежести – Част втора – пренасяне

  Оценка на риска при ръчна работа с тежести – Част втора – пренасяне

  А) Съотношение между теглото на товара и честотата на повдигане Забележете съотношението между теглото на пренасяния товар и честотата на пренасяне. Ако определения риск е във виолетовата зона то процесът по ръчно пренасяне на тежести трябва да се преразгледа и при първа възможност да се преустанови. Б) Разстояние на ръцете от кръста Тук критерий за […]

 • Лични предпазни средства за защита на ръцете

  Лични предпазни средства за защита на ръцете

  Защитата на ръцете и предмишницата (до лакътя) са лични предпазни средства защитаващи от наранявания на кожата и тъканите от вредни въздействия (вибрации, топлина, химикали и др.).На работните места или дейностите при които има риск от нараняване на ръцете и този риск не може да се отстрани по друг начин, работодателя предоставя на работещите лични предпазни […]

 • Лични предпазни средства за защита на слуха

  Лични предпазни средства за защита на слуха

  Личните предпазни средства за защита на слуха са средства, които чрез зглушаването на шума намалаяват вредното му въздействие за човешкото ухо. Нмалаяването на слуха вследствие продължителна работа при високи нива на шума (твърдоухост) често остава незабелязано и не е съпътстващо със болка. Личните предпазни средства за защита на слуха попадат в категория III (рискове които […]