Категория: инструкции

 • Безопасна работа с вишки (подвижни подемни работни площадки) – част втора

  Безопасна работа с вишки (подвижни подемни работни площадки) – част втора

  Опасности при работа с мобилна платформа (вишка) Спазвайте инструкциите за безопасност на вишката, както и инструкциите за експлоатация! Инструкциите трябва да са във вишката! Примерни  пиктограми използвани по вишките: Внимание: Всеки път, когато вишката се движи, всички хора в работната платформа (коша) трябва да спазват правилото за  „3 -точков контакт“. Това означава – стъпали  с […]

 • Безопасна работа с вишки (подвижни подемни работни площадки) – част първа

  Безопасна работа с вишки (подвижни подемни работни площадки) – част първа

  Въведение Управляемите мобилни повдигателни платформи или подвижни подемни работни площадки – ППРП по EN 280 или вишки са много ефективно помощно средство за извършване на работа на височина. Поради разнообразието от модели и възможни приложения, те се използват все по-често. Разнообразието от типове поражда множество опасности, които водят до сериозни инциденти и наранявания с фатален […]

 • Лични предпазни средства за защита на ръцете

  Лични предпазни средства за защита на ръцете

  Защитата на ръцете и предмишницата (до лакътя) са лични предпазни средства защитаващи от наранявания на кожата и тъканите от вредни въздействия (вибрации, топлина, химикали и др.).На работните места или дейностите при които има риск от нараняване на ръцете и този риск не може да се отстрани по друг начин, работодателя предоставя на работещите лични предпазни […]