Категория: лични предпазни средства

 • Лични предпазни средства за защита на ръцете

  Лични предпазни средства за защита на ръцете

  Защитата на ръцете и предмишницата (до лакътя) са лични предпазни средства защитаващи от наранявания на кожата и тъканите от вредни въздействия (вибрации, топлина, химикали и др.).На работните места или дейностите при които има риск от нараняване на ръцете и този риск не може да се отстрани по друг начин, работодателя предоставя на работещите лични предпазни […]

 • Лични предпазни средства за защита на слуха

  Лични предпазни средства за защита на слуха

  Личните предпазни средства за защита на слуха са средства, които чрез зглушаването на шума намалаяват вредното му въздействие за човешкото ухо. Нмалаяването на слуха вследствие продължителна работа при високи нива на шума (твърдоухост) често остава незабелязано и не е съпътстващо със болка. Личните предпазни средства за защита на слуха попадат в категория III (рискове които […]

 • Лични предпазни средства

  Лични предпазни средства

  Личните предпазни средства се използват, когато рисковете не могат да бъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез средства за колективна защита или посредством мерки, методи или процедури. При работа с рискове за здравето и безопасността, които не могат да се отстранят по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства.  Използването на лични […]