Категория: обучения и инструктажи

 • Пренасяне и транспорт на газови бутилки

  Пренасяне и транспорт на газови бутилки

  Изработване на брошурата Тази брошурка може да се използва и под формата на малки плакати с размер до А3. За подложка съм използвал руски и съветски агитационни материали. За някой изображенията мопгат да доведат и до носталгични спомени по СОЦ културата и охраната на труда.

 • Брошура по безопасност на труда при извършване на строително монтажни работи

  Брошура по безопасност на труда при извършване на строително монтажни работи

  Изработване на брошурата За изработването на тази брошура са използвани следните програми: PowerPoint, Inkscape и Paint. Естествено брошурата е взаимствана и преведена на български език. Този вид нагледни материали аз лично използвам за онагледяване на инструктажите, които провеждам с монтажни групи.

 • Безопасна работа с вишки (подвижни подемни работни площадки) – част трета

  Безопасна работа с вишки (подвижни подемни работни площадки) – част трета

  Опасности при работа с мобилна платформа (вишка) Претоварване Допълнително натоварване в коша. Ако в работно състояние се превиши максимално допустимото натоварване (например при демонтажни дейности) се задейства предпазителя на коша и вишката остава напълно неподвижна. Работата може да продължи само ако се разтовари коша и се намали теглото. В най-лошия случай може да се стигне […]

 • Лични предпазни средства за защита на слуха

  Лични предпазни средства за защита на слуха

  Личните предпазни средства за защита на слуха са средства, които чрез зглушаването на шума намалаяват вредното му въздействие за човешкото ухо. Нмалаяването на слуха вследствие продължителна работа при високи нива на шума (твърдоухост) често остава незабелязано и не е съпътстващо със болка. Личните предпазни средства за защита на слуха попадат в категория III (рискове които […]

 • Лични предпазни средства

  Лични предпазни средства

  Личните предпазни средства се използват, когато рисковете не могат да бъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез средства за колективна защита или посредством мерки, методи или процедури. При работа с рискове за здравето и безопасността, които не могат да се отстранят по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства.  Използването на лични […]

 • Инструктажи и обучения. Важните въпроси.

  Инструктажи и обучения. Важните въпроси.

  Цялостната организация по безопасност и здраве обхващат многообразие от превантивни мерки. Към тях се отнасят защитата от професионални опасности, постоянното подобряване на работните условия, оптимизирането на работната организация както и промотирането на здравето. При рeализирането на тези мерки участие взимат както ръководния така и изпълнителския персонал. Едно от основните условия, което трябва да бъде изпълнено […]

 • Методи и форми за информиране, запознаване, обучение и инструктаж в контекста на общите принципи за превенция.

  Методи и форми за информиране, запознаване, обучение и инструктаж в контекста на общите принципи за превенция.

  В тази публикация ще се опитам да хвърля светлина върху методите и формите за информиране и запознаване на работещите с необходимата информация касаеща тяхното здраве и безопасност. Какави са разликите между запознаване, информиране,  обучение и инструктаж. В случая тези термини се използват доста често в норматива (Кодекс на труда, Закон за здравословни и безопасни условия […]