Начало Общи

Общи

ГИТ с препоръки към работодателите за превенция срещу разпространение на COVID-19

ИА "Главна инспекция по труда" публикува разпространените от Министерството на труда и социалната политика препоръки за реорганизация на работата във връзка с епидемиологичната обстановка...

Заповед на МТСП за мерките, които работодателите са задължени да въведат за превенция на риска от разпространение на COVID-19.

ЗАПОВЕД № РД 01-219от 02.04.2020 год. На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 36, т. 2 от Закона...

Здравни досиета

Създаването и поддържането на здравни досиета са онази „сенчеста” част от работата на службите по трудова медицина, за която мнозина не си дават сметка...

Относно „медицинско за работа“

Да обърнем внимание на "медицинските за работа", както е народното название на Карта за предварителен медицински преглед. На пръв поглед това е един "елементарен" документ,...

Процедури в управлението на ЧР

През тази 2019 година, отчитайки динамиката на пазара на труда и установените от нас фрапантни загуби на работно време (35 и повече порцента) и...

Квоти за места за лица с трайно намалена работоспособност и примерна процедура (Стъпки)

Нормативно основание: ¨Закон за хората с увреждания, Обн. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018г.,изм. и доп. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. , Раздел III       ¨   Правилник за прилагане...

safebook – група за безопасност и сигурност

Създадохме Групата за безопасност и сигурност в социалната мрежа Facebook с цел повишаване на информираността, полезността и прагматизма в прилагане на системите (и елементите...

Най-четени