Начало Оценка на риска

Оценка на риска

Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите. Въведение в оценката на риска. Част 1

Оценители на риска – нормативни изисквания. Преди да започнем да разглеждаме етапите,процедурите и методите по оценяването на риска нека разгледаме нормативните изисквания към компетенциите на...

Химични агенти – оценка на риска част II. Химични агенти в работна среда – проникване през кожата.

Когато работещите работят с опасни вещества могат да бъдат застрашени от тях чрез контакт с кожата. Такъв e случая при работа с вещества, които...

Химични агенти – оценка на риска част I

Химични агенти в работна среда - проникване през дихателната система Опасните химични вещества (или както се наричат в хигиената и токсикологията - промишлени отрови) постъпват...

Корозивни (разяждащи) химични агенти

Под наименованието корозивни вещества (GHS05) или “разяждащи” спадат както киселини така и основи. Тези две продуктови групи реагират бурно помежду си и в резултат...

Информационни листове за безопасност – джобно ръководство за съдържанието и пиктограмите

При работа с химични агенти (които са класифицирани като опасни*), едно от задълженията на работодателя е да информира работещите с опасни химични агенти за...

Химични агенти – термини и определения

Кожен сенсибилизатор: Вещество, което предизвиква алергична реакция при контакт с кожата. Определението за „кожен сенсибилизатор“ е еквивалентно на това за „контактен  сенсибилизатор“; Твърдо вещество или смес: Вещество...

Механични опасности

Определения Опасност: Възможен източник на вреда Вреда: е физическо нараняване и/или увреждане на здравето. Идентификация на опасност: е процесът на установяване съществуването на опасност и на определянето...

Оценката на риска и човешката грешка

Въпрос: Съзнателното нарушение на правилата и неспазването на техниката на безопасност, какъв тип риск е - такъв, който може или, който не може да...

Най-четени