Категория: оценка на риска

 • Опасни химически вещества. Оценка на риска при вдишване.

  Опасни химически вещества. Оценка на риска при вдишване.

  Оценка на риска при работа с опасни химически вещества. Тук ще разгледаме интересна методика разработена от федералният институт за безопасност и здраве при работа в Германия (BAuA). Методиката се състои от четири основни стъпки. Оценяват се опасностите от вдишване и кожен контакт. Определяне на групите на опасност (при вдишване) Препарати и вещества без определена пределно […]

 • Оценка на риска при ръчна работа с тежести – Част трета – съвместно повдигане и пренасяне

  Оценка на риска при ръчна работа с тежести – Част трета – съвместно повдигане и пренасяне

  А) Тегло на товара Обърнете внимание на теглото на товара и броя на работниците, изпълняващи задачата. Въведете цветовия и числовия резултат на в картата за оценка на риска. За екипи от петима души или повече е необходима пълна оценка на риска. Ако се намирате във виолетовата зона, трябва да проучите внимателно задачата, тъй като тя […]

 • Оценка на риска при ръчна работа с тежести – Част втора – пренасяне

  Оценка на риска при ръчна работа с тежести – Част втора – пренасяне

  А) Съотношение между теглото на товара и честотата на повдигане Забележете съотношението между теглото на пренасяния товар и честотата на пренасяне. Ако определения риск е във виолетовата зона то процесът по ръчно пренасяне на тежести трябва да се преразгледа и при първа възможност да се преустанови. Б) Разстояние на ръцете от кръста Тук критерий за […]

 • Оценка на риска при ръчна работа с тежести – Част първа – повдигане

  Оценка на риска при ръчна работа с тежести – Част първа – повдигане

  Целта на оценката на риска е да идентифицира и след това да намали нивото на риск на извършваната работа по повдигане на тежести. Определете задачите, които трябва да бъдат оценени. Изберете тези от тях, които представляват голяма опасност или от които се оплакват работещите. Проведете разговори с работещите – те ще ви предоставят ценна информация. […]