Начало Оценка на риска Химични агенти

Химични агенти

Химични агенти – термини и определения

Кожен сенсибилизатор: Вещество, което предизвиква алергична реакция при контакт с кожата. Определението за „кожен сенсибилизатор“ е еквивалентно на това за „контактен  сенсибилизатор“; Твърдо вещество или смес: Вещество...

Най-четени