Категория: пожарна безопасност

  • Пренасяне и транспорт на газови бутилки

    Пренасяне и транспорт на газови бутилки

    Изработване на брошурата Тази брошурка може да се използва и под формата на малки плакати с размер до А3. За подложка съм използвал руски и съветски агитационни материали. За някой изображенията мопгат да доведат и до носталгични спомени по СОЦ културата и охраната на труда.

  • Брошура по безопасност на труда при извършване на строително монтажни работи

    Брошура по безопасност на труда при извършване на строително монтажни работи

    Изработване на брошурата За изработването на тази брошура са използвани следните програми: PowerPoint, Inkscape и Paint. Естествено брошурата е взаимствана и преведена на български език. Този вид нагледни материали аз лично използвам за онагледяване на инструктажите, които провеждам с монтажни групи.