Начало Публикации Обща безопасност

Обща безопасност

Минимални изисквания за сигнали, подавани с ръце

Основни изисквания а) сигналите, подавани с ръце, са точни, опростени, експанзивни, лесни за извършване и разбиране и ясно различими от други подобни сигнали;б) когато двете...

Основни изисквания при работа с видеодисплеи

I. Работно оборудване. 1. Използването на оборудването не трябва да предизвиква рискове за лицата, работещи с видеодисплеи. 2. Екран: а) буквите и знаците, появяващи се върху екрана,...

Техника на безопасност

Техника на безопасност Какво е техника на безопасност? Техниката на безопасност е последователност от действия за извършване на операциите на определено работно място, при извършването на...

Означаване на устройство за изключване

Как се означават "устройствата" за изключване на работното оборудване от захранващите ги енергийни системи? (ИЛИ ЧАСТ ОТ ТОВА С КОЕТО СЕ ЗАНИМАВАМЕ) Естествено, че има установено...

Най-четени