Начало Публикации Обща безопасност

Обща безопасност

Минимални изисквания за сигнали, подавани с ръце

Основни изисквания а) сигналите, подавани с ръце, са точни, опростени, експанзивни, лесни за извършване и разбиране и ясно различими от други подобни сигнали;б) когато двете...

Основни изисквания при работа с видеодисплеи

I. Работно оборудване. 1. Използването на оборудването не трябва да предизвиква рискове за лицата, работещи с видеодисплеи. 2. Екран: а) буквите и знаците, появяващи се върху екрана,...

Техника на безопасност

Техника на безопасност Какво е техника на безопасност? Техниката на безопасност е последователност от действия за извършване на операциите на определено работно място, при извършването на...

Означаване на устройство за изключване

Как се означават "устройствата" за изключване на работното оборудване от захранващите ги енергийни системи? (ИЛИ ЧАСТ ОТ ТОВА С КОЕТО СЕ ЗАНИМАВАМЕ) Естествено, че има установено...

Най-четени

Методи и форми за информиране, запознаване, обучение и инструктаж в контекста на общите принципи за превенция.

В тази публикация ще се опитам да хвърля светлина върху методите и формите за информиране и запознаване на работещите с необходимата информация касаеща тяхното...

Химични агенти при заваряване

Заваряването представлява съединяването на два материала, обикновено метали, които се превръщат в нова конфигурация с помощта на източник на енергия (електрическа дъга, газове, лазер...

Човешки фактор и безопасност

По данни на световната здравна организация, смъртността в следствие на  злополуки в днешно време е на трето място след сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания. Ако обаче от тези заболявания...

Разширяване на опасната зона при извършване на огневи работи на височина

Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Чл. 75 Временните и постоянните места, където...