Начало Публикации Пожарна безопасност

Пожарна безопасност

Горене и източници на запалване

Горене и източници на запалване. Как започва горенето Нито течностите нито твърдите вещества горят, всъшност горенето се осъществява от парите, които се отделят при нагряването на...

Класификация на пожарите

Класификацията на пожарите е посочено в БДС EN 2:1998; Пожарите се класифицират за удобство според вида на горимото вещество източник на пожара. Клас А -...

Работа с пожарогасители при възникване на пожар

"По-добре е да имате пожарогасител и да не ви трябва, отколкото да нямате и да ви потрябва!" При възникване на пожар или при провеждане на...

Най-четени

Методи и форми за информиране, запознаване, обучение и инструктаж в контекста на общите принципи за превенция.

В тази публикация ще се опитам да хвърля светлина върху методите и формите за информиране и запознаване на работещите с необходимата информация касаеща тяхното...

Химични агенти при заваряване

Заваряването представлява съединяването на два материала, обикновено метали, които се превръщат в нова конфигурация с помощта на източник на енергия (електрическа дъга, газове, лазер...

Човешки фактор и безопасност

По данни на световната здравна организация, смъртността в следствие на  злополуки в днешно време е на трето място след сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания. Ако обаче от тези заболявания...

Разширяване на опасната зона при извършване на огневи работи на височина

Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Чл. 75 Временните и постоянните места, където...