Инструктажи и обучения. Важните въпроси.

Цялостната организация по безопасност и здраве обхващат многообразие от превантивни мерки. Към тях се отнасят защитата от професионални опасности, постоянното подобряване на работните условия, оптимизирането на работната организация както и промотирането на здравето. При...

Знаци

Вместо увод Знаците са едни от най-пренебрегваните средства за предаване на информация и информиране в онластта на безопасността. Често поради неразбиране значението на знаците и техните функции се наблюдават следните чести пропуски и ситуации: едновременно използване...

В момента страницата е в ремонт

Поради технически причини старите публикациите се възстановяват.

Човешки фактор и безопасност на труда – част първа

По данни на световната здравна организация, смъртността в следствие на  злополуки в днешно време е на трето място след сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания. Ако обаче от тези заболявания умират предимно възрастни хора, то в...

Методи и форми за информиране, запознаване, обучение и инструктаж в контекста на общите принципи за превенция.

В тази публикация ще се опитам да хвърля светлина върху методите и формите за информиране и запознаване на работещите с необходимата информация касаеща тяхното здраве и безопасност. Какави са разликите между запознаване, информиране,  обучение...