сряда, ноември 30, 2022

Лични предпазни средства

Лични предпазни средства за защита на ръцете

Защитата на ръцете и предмишницата (до лакътя) са лични предпазни средства защитаващи от наранявания на кожата и тъканите от вредни въздействия (вибрации, топлина, химикали...

Обучения и инструктажи

Безопасна работа с вишки (подвижни подемни работни площадки) – част трета

Опасности при работа с мобилна платформа (вишка) Претоварване Допълнително натоварване в коша. Ако в работно състояние се превиши максимално допустимото натоварване (например при демонтажни дейности)...

Лични предпазни средства за защита на слуха

Личните предпазни средства за защита на слуха са средства, които чрез зглушаването на шума намалаяват вредното му въздействие за човешкото ухо. Нмалаяването на слуха...

Оценка на риска

последно добавени

COVID Статистика

България
38,039
Смъртни случаи
Updated on 30/11/2022 9:57

Интересно

Последно прегледани

Безопасна работа с вишки (подвижни подемни работни площадки) – част трета

Опасности при работа с мобилна платформа (вишка) Претоварване Допълнително натоварване в коша. Ако в работно състояние се превиши максимално допустимото натоварване (например при демонтажни дейности)...

Всички

Безопасна работа с вишки (подвижни подемни работни площадки) – част трета

Опасности при работа с мобилна платформа (вишка) Претоварване Допълнително натоварване в коша. Ако в работно състояние се превиши максимално допустимото натоварване (например при демонтажни дейности)...

Оценка на риска при ръчна работа с тежести – Част трета – съвместно повдигане и пренасяне

А) Тегло на товара Обърнете внимание на теглото на товара и броя на работниците, изпълняващи задачата. Въведете цветовия и числовия резултат на в картата за...

Безопасна работа с вишки (подвижни подемни работни площадки) – част втора

Опасности при работа с мобилна платформа (вишка) Спазвайте инструкциите за безопасност на вишката, както и инструкциите за експлоатация! Инструкциите трябва да са във вишката! Примерни  пиктограми използвани...

Опасни зони

Определения и нормативни изисквания За съжаление норматива по безопасност и здраве дава много оскъдна информация по отношение на организационните и технически мероприятия, които трябва да...

Безопасна работа с вишки (подвижни подемни работни площадки) – част първа

Въведение Управляемите мобилни повдигателни платформи или подвижни подемни работни площадки - ППРП по EN 280 или вишки са много ефективно помощно средство за извършване на...

Рискови фактори

Безопасен труд и безопасни условия на труд Първоначално ще разгледаме какво се разбира под термина „безопасен труд“. Това понятие не е ли синоним на „безопасни условия...