Укрепване на товари – принципи

Джобно помагало онагледяващо основните положения при укрепване и обезопасяване на товари при сухопътен транспорт.

Лични предпазни средства

Определения "Лично предпазно средство" е всяко приспособление, екипировка, проектирано да се носи или използва от работещия, за да го...

Аварийни планове

Нормативни изисквания Основния нормативен документ регламентиращ разработването на Авариен план е Законът за защита при бедствия. Естествено съществуват дузина...

Процедури

Периодични медицински прегледи

Какви са задълженията на юридическите лица да организират и заплащат периодични медицински прегледи на наетите от тях лица е основен въпрос към...

Процедура за обжалване на болнични

І. Наименование на административната услугаОбжалване на издадени болнични листи, решения на ЛКК и експертни решения на ТЕЛК II. Правно...

Относно „медицинско за работа“

Да обърнем внимание на "медицинските за работа", както е народното название на Карта за предварителен медицински преглед. На пръв...

Процедури в управлението на ЧР

През тази 2019 година, отчитайки динамиката на пазара на труда и установените от нас фрапантни загуби на работно време (35 и повече...

COVID-19 статистика

България
40,132
Потвърдени случаи
Updated on 27/10/2020 08:51
Всички страни
43,820,929
Потвърдени случаи
Updated on 27/10/2020 08:51

Всичко от публикации

Видове инструкции. Инструкции по безопасност и здраве.

Видове инструкции. При използване на работно / технологично оборудване съществуват няколко вида инструкции: Инструкция за използване...

Аварийни планове

Нормативни изисквания Основния нормативен документ регламентиращ разработването на Авариен план е Законът за защита при бедствия. Естествено съществуват дузина...

Пожарно досие – нормативни изисквания

Нормативните изисквания за създаване на пожарно досие са регламентирани в (виж чл. 8 (1)) Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г....

Опасни зони

"ОПАСНА ЗОНА" е всяка зона във и/или около работното оборудване и в работното място, в която работещият е експониран на риск...

Означения на тръбопроводите. Цветно означение в зависимост от протичащита вещества.

Означения на тръбопроводите: Оцветяване - за означаване на групи протичащи вещества;сигнални пръстени - за означаване на най-важните свойства...
Нервно психично напрежение

Методика за оценка на психичното натоварване при работа

Оценката на степента на психичното натоварване на професионални групи работници се основава на анализ на трудовата дейност и нейната структура, които се изучават чрез метода...
оценка на риска

Оценка на риска – предприемане на мерки за защита. Част 3

Основни принципи на превенция нормативно определени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд: избягване на рисковете;оценка...
оценка на риска

Оценка на риска – процедура и етапи. Част 2

Задължения и отговорни лица Разработването на оценката на риска е задължение на работодателя. Естествено работодателя може да делегира права...
оценка на риска

Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите. Въведение в оценката...

Оценители на риска – нормативни изисквания. Преди да започнем да разглеждаме етапите,процедурите и методите по оценяването на риска нека...