Прилагане на мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 на работните места в контекста на основните принципи за превенция.

Начин и механизъм на разпростране на вируса: Хората, които са в състояние на инфекциозен процес (взаимодействие на организма на заразения човек с вируса причинител на...

Плакати и нагледни материали във връзка с COVID-19

Обща лична хигиена: Маски за лице: За разликите в маските за лице - обикновени маски, медицински маски и предпазни маски: За симптомите на коронавирусната инфекция: Малко помагало за...

Разширяване на опасната зона при извършване на огневи работи на височина

Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Чл. 75 Временните и постоянните места, където...

Процедури

COVID-19 статистика

България
425,054
Потвърдени случаи
Updated on 01/08/2021 09:17
Всички страни
198,597,610
Потвърдени случаи
Updated on 01/08/2021 09:17

Всичко от публикации

Методи и форми за информиране, запознаване, обучение и инструктаж в контекста на общите принципи за превенция.

В тази публикация ще се опитам да хвърля светлина върху методите и формите за информиране и запознаване на работещите с необходимата информация касаеща тяхното...

Човешки фактор и безопасност

По данни на световната здравна организация, смъртността в следствие на  злополуки в днешно време е на трето място след сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания. Ако обаче от тези заболявания...

Разширяване на опасната зона при извършване на огневи работи на височина

Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Чл. 75 Временните и постоянните места, където...

Съхранение на газови бутилки под налягане (преносимо оборудване под налягане)

1. Обхват По-долу са дадени някои от най-важните изисквания за изграждане на малки складови съоръжени я за съхранение на газови бутилки (максимум 50 Бутилки) за...

Човешки фактор при работа или психологически причини за възникване на злополука!

Съществуват редица характерни личностни черти, които могат да повлияят на вероятността от възникване на злополука. При равни други условия при някои типове хора (които...
Повдигане на тежести

Оценка на риска при ръчна работа с тежести – Повдигане и пренасяне

Оценка на риска при ръчна работа с тежести – повдигане и пренасяне на тежести Целта на оценката на риска е да идентифицира опасностите и след това...
Заваряване

Химични агенти при заваряване

Заваряването представлява съединяването на два материала, обикновено метали, които се превръщат в нова конфигурация с помощта на източник на енергия (електрическа дъга, газове, лазер...
травматик

Човешки фактор при работа или психологически причини за възникване на злополука!

Съществуват редица характерни личностни черти, които могат да повлияят на вероятността от възникване на злополука. При равни други условия при някои типове хора (които...
Нервно психично напрежение

Методика за оценка на психичното натоварване при работа

Оценката на степента на психичното натоварване на професионални групи работници се основава на анализ на трудовата дейност и нейната структура, които се изучават чрез метода на хронометражно наблюдение...