Мариян Станев

Експерт по безопасност на работното място с 15 годишен опит. Завършил ХТМУ София - инженерна химия и МГУ София - инженерна безопасност.
21 МНЕНИЯ

-

0 КОМЕНТАРИ

Опасни химически вещества. Оценка на риска при вдишване.

Оценка на риска при работа с опасни химически вещества. Тук ще разгледаме интересна методика разработена от федералният институт за безопасност и здраве при работа в Германия (BAuA). Методиката се състои от четири основни стъпки....

Пренасяне и транспорт на газови бутилки

Изработване на брошурата Тази брошурка може да се използва и под формата на малки плакати с размер до А3. За подложка съм използвал руски и съветски агитационни материали. За някой изображенията мопгат да доведат и...

Брошура по безопасност на труда при извършване на строително монтажни работи

Изработване на брошурата За изработването на тази брошура са използвани следните програми: PowerPoint, Inkscape и Paint. Естествено брошурата е взаимствана и преведена на български език. Този вид нагледни материали аз лично използвам за онагледяване на...

Ограничени пространства

Анализ на опасностите при работа в ограничени пространства Липса на адекватна височинна защита (срещу падане, тук са включени всички предпоставки за падане от стълбата или средството за достъп в апарата). Липсата на адекватна височинна защите...

Безопасна работа с вишки (подвижни подемни работни площадки) – част трета

Опасности при работа с мобилна платформа (вишка) Претоварване Допълнително натоварване в коша. Ако в работно състояние се превиши максимално допустимото натоварване (например при демонтажни дейности) се задейства предпазителя на коша и вишката остава напълно неподвижна....

Оценка на риска при ръчна работа с тежести – Част трета – съвместно повдигане и пренасяне

А) Тегло на товара Обърнете внимание на теглото на товара и броя на работниците, изпълняващи задачата. Въведете цветовия и числовия резултат на в картата за оценка на риска. За екипи от петима души или повече...

Безопасна работа с вишки (подвижни подемни работни площадки) – част втора

Опасности при работа с мобилна платформа (вишка) Спазвайте инструкциите за безопасност на вишката, както и инструкциите за експлоатация! Инструкциите трябва да са във вишката! Примерни  пиктограми използвани по вишките: Внимание: Всеки път, когато вишката се движи, всички хора...

Опасни зони

Определения и нормативни изисквания За съжаление норматива по безопасност и здраве дава много оскъдна информация по отношение на организационните и технически мероприятия, които трябва да се предприемат при наличие на ОПАСНА зона или възникването на...

Recent posts

Popular categories